Aitik Boliden Sverige

Aitik Boliden pumpstations tak och vägg arbetet.