Proffsigt och
flexibelt
byggande
redan i 10 år.

Lapin Elementtiasennus Oy ger alltid ett fast entreprenadpris och en garanti för hallen. Vi monterar stålstommar, limträstommar, sockelelement, tak- och väggkonstruktioner med våra egna lyftanordningar i Finland och Sverige.

Vår kunniga personal bygger din lokal lätt och noggrant. I entreprenadavtalet fastställs noggrant entreprenadens innehåll, ansvar samt garantier.

Arbetarskyddet är mycket viktigt för oss och därför utarbetar vi en monteringsplan för elementarbete för varje objekt. Syftet med planen är att i samarbete med planeraren, byggarbetsplatsen och elementfabriken åstadkomma ett säkert och ändamålsenligt arbetssätt för monteringsarbetet.