133

 

Limträstomme

 

Limträstommen är brandtekniskt säker, en bra lösning och vacker inomhus.

I limträstommarna kan man även fästa lyftanordningar.
Limträstommarna fås även som målade.