MED PUR-S/PIR-S-TÄTNING

PUR-S har planerats som material för ytter- och innerväggar vid vertikal eller horisontell montering.

Tekniska uppgifter:
Elementets standardbredd: 1000mm-1200mm
Panelens längd: 2,00 – 15,35 m
Elementets hållfasthet [mm]:
40, 60, 80, 100, 120
Plåtens tjocklek (inneryta) [mm]:
0,5 / 0,5 tai 0,5 / 0,4 (sisäpinta)
Alternativ till ytmaterial:
– stålskiva med ytbeläggning av polyester,
– stålskiva med ytbeläggning för livsmedel
Profilalternativ för ytterytan: L, ML, MF, MR, G
Profilalternativ för innerytan: R, L, G

Användningsformer:
ytterväggar
innerväggar
innertak
tilläggsisolering

Användningsobjekt:
industrihallar
varuhus och logistikcentraler
kontorsbyggnader
jordbruksbyggnader
idrottshallar

Egenskaper 40 60 80 100 120
Panelens kvadratmetervikt [kg/m²] 9,90 10,70 11,50 12,30 13,10
U-värde [W/m²K] (PUR) 0,59 0,38 0,28 0,22 0,19
U-värde [W/m²K] (PIR) 0,59 0,38 0,28 0,22 0,19
Brandklass PUR / PIR [-] B-s2, d0 ja NRO / B-s1, d0 ja NRO
Brandtid PUR / PIR [-] EI 20 / – EI 20 /EI 30 EI 20 /EI 30

MED PUR-SU/PIR-SU – DOLD INFÄSTNING

PUR-S har planerats som material för ytter- och innerväggar vid vertikal eller horisontell montering. Resultatet blir snyggt då man fäster panelerna i konstruktionen med dolda spontar.

Tekniska uppgifter:
Elementets standardbredd: 1000mm-1200mm
Panelens längd: 2,00 – 15,35 m
Elementets hållfasthet [mm]:
60, 80, 100, 120
Plåtens tjocklek [mm]:
0,5 / 0,5 tai 0,5 / 0,4 (inneryta)
Alternativ till ytmaterial:
– stålskiva med ytbeläggning av polyester,
– stålskiva med ytbeläggning för livsmedel
Profilalternativ för ytterytan: L, ML, MF, MR, G
Profilalternativ för innerytan: R, L, G

Användningsformer:
ytterväggar
innerväggar
innertak
tilläggsisolering

Användningsobjekt:
industrihallar
varuhus och logistikcentraler
kontorsbyggnader
jordbruksbyggnader
idrottshallar

Egenskaper 60 80 100 120
Panelens kvadratmetervikt [kg/m²] 11,10 11,80 12,60 13,40
U-värde [W/m²K] (PUR) 0,39 0,29 0,23 0,19
U-värde [W/m²K] (PIR) 0,39 0,29 0,23 0,19
Brandklass PUR / PIR [-] B-s2, d0 ja NRO
Brandtid PUR / PIR [-] EI 15 / – EI 15 EI 15

PUR-CH/PIR-CH – FÖR ISOLERING AV KYLUTRYMMEN

 

PUR-CH/PIR-CH har planerats som material för ytter- och innerväggar vid vertikal eller horisontell montering. Elementet är ett så kallat fryselement som lämpar sig för frys-/kylrumsbyggnader där temperaturen kan vara till och med -40°C. Elementet används allmänt även i andra industribyggnader tack vare de goda isoleringsegenskaperna.

Tekniset tiedot:
Elementets standardbredd: 1000mm-1200mm
Panelens längd: 2,00 – 15,35 m
Elementets hållfasthet [mm]:
120, 160, 180, 200
Plåtens tjocklek [mm]:
0,5 / 0,5
Alternativ till ytmaterial:
– stålskiva med ytbeläggning av polyester,
– stålskiva med ytbeläggning för livsmedel
Profilalternativ för ytterytan: L, ML, MF, MR, G
Profilalternativ för innerytan: R, L, G

Användningsformer:
ytterväggar
innerväggar
innertak
tilläggsisolering

Användningsobjekt:
frysrum, kylrum
industrihallar
varuhus och logistikcentraler
kontorsbyggnader
jordbruksbyggnader
idrottshallar

Egenskaper 120 160 180 200
Panelens kvadratmetervikt [kg/m²] 13,10 14,70 15,50 16,30
U-värde [W/m²K] (PUR) 0,18 0,14 0,12 0,11
U-värde [W/m²K] (PIR) 0,18 0,14 0,12 0,11
Brandklass PUR / PIR [-] B-s2, d0 ja NRO / B-s1, d0 ja NRO
Brandtid PUR / PIR [-] EI 20 /EI 30 EI 20 /EI 30 EI 20 /EI 30 EI 20 /EI 30

PUR-D/PIR-D – BÄRANDE TAKKONSTRUKTION

 

PUR-D/PIR-D passar som bärande yttertak. Med den här lösningen blir taket snabbt färdigt. Elementets vita inneryta gör byggnaden ljus och rymlig. En verkligt snabb och kostnadseffektiv lösning också för stora tak.

Tekniska uppgifter:
Elementets standardbredd: 1000mm-1200mm
Panelens längd: 2,00 – 15,35 m
Elementets hållfasthet [mm]:
40, 60, 80, 90, 100, 120, 160
Plåtens tjocklek (inneryta) [mm]:
0,5 / 0,5
Alternativ till ytmaterial:
– stålskiva med ytbeläggning av polyester,
– stålskiva med ytbeläggning för livsmedel
Profilalternativ för ytterytan: L, ML, MF, MR, G
Profilalternativ för innerytan: R, L, G

Användningsformer:
ytterväggar
innerväggar
innertak
tilläggsisolering

Användningsobjekt:
frysrum, kylrum
industrihallar
varuhus och logistikcentraler
kontorsbyggnader
jordbruksbyggnader
idrottshallar

Egenskaper 40/82 60/102 80/122 90/132 100/142 120/162 160/202
Panelens kvadratmetervikt [kg/m²] 10,20 11,00 11,80 12,20 12,60 13,40 15,00
U-värde [W/m²K] (PUR) 0,50 0,35 0,27 0,24 0,22 0,18 0,14
U-värde [W/m²K] (PIR) 0,50 0,35 0,27 0,24 0,22 0,18 0,14
Brandklass PUR / PIR [-] B-Roof (t1)
Brandtid PUR / PIR [-] RE 30 /REI 30 RE 30 /REI 30 RE 30 /REI 30 RE 30 /REI 30

PROFILER TILL – PIR JA PUR ELEMENTER

Sandwichelement – mineralul – ECO

Tekniska uppgifter:
Elementets standardbredd: 1150mm
Panelens längd: 2-14 m
Elementets hållfasthet [mm]: 100, 125, 150, 180, 210, 240
Plåtens tjocklek (inneryta) [mm]: 0,5 / 0,5
Alternativ till ytmaterial:
– stålskiva med ytbeläggning av polyester
PVDF
Profilalternativ för ytterytan: T, V
Profilalternativ för innerytan: T, V

Användningsformer:
ytterväggar
innerväggar

Användningsobjekt:
industrihallar
varuhus och logistikcentraler
kontorsbyggnader
idrottshallar

Egenskaper 100 125 150 180 210 240
Panelens kvadratmetervikt [kg/m²] 16,17 18,17 20,17 22,57 24,97 27,37
U-värde (W/m2K) 0,38 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16
Brandklass A2-s1,do  A2-s1,do A2-s1,do A2-s1,do A2-s1,do A2-s1,do
Brandtid EI20 EI20 EI90 EI90 EI90 EI90
Profiler
PWS-W 100 ECO  
PWS-W 125 ECO  
PWS-W 150 ECO  
PWS-W 180 ECO  
PWS-W 210 ECO  
PWS-W 240 ECO  

Sandwichelement – Styrox 16,2kg/m3

Tekniska uppgifter:
Elementets standardbredd: 1150mm
Panelens längd: 2-14m
Elementets hållfasthet [mm]: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250
Plåtens tjocklek (inneryta) [mm]: 0,5/0,5
Alternativ till ytmaterial:
– stålskiva med ytbeläggning av polyester
PVDF
Profilalternativ för ytterytan: T, V
Profilalternativ för innerytan: T, V

Användningsformer:
ytterväggar
innerväggar

Användningsobjekt:
industrihallar
varuhus och logistikcentraler
kontorsbyggnader
idrottshallar

Egenskaper 50mm 75mm 100mm 125mm 150mm 200mm 250mm
Panelens kvadratmetervik [kg/m2] 8,66kg 9,06kg 9,47kg 9,88kg 9,88kg 100mm 11,90kg
U-Värde (W/m2K) 0.75 0.51 0.39 0.31 0.26 0.2 0.16
Profiler Vägelement Takelement
PWS-S 50
PWJ-S 50
PWD-S 50
PWS-S 75
PWJ-S 75
PWD-S 75
PWS-S 100
PWJ-S 100
PWD-S 100
PWS-S 125
PWJ-S 125
PWD-S 125
PWS-S 150
PWJ-S 150
PWD-S 150
PWS-S 200
PWJ-S 200
PWD-S 200
PWS-S 250
PWJ-S 250
PWD-S 250

Sandwichelement – Mineraul 120kg/m3

Tekniska uppgifter:
Elementets standardbredd: 1150mm
Panelens längd: 2-14m
Elementets hållfasthet [mm]: 60, 75, 100, 125, 150
Plåtens tjocklek (inneryta) [mm]: 0,5/0,5
Alternativ till ytmaterial:
– stålskiva med ytbeläggning av polyester
PVDF
Profilalternativ för ytterytan: T, V
Profilalternativ för innerytan: T, V

Användningsformer:
ytterväggar
innerväggar

Användningsobjekt:
industrihallar
varuhus och logistikcentraler
kontorsbyggnader
idrottshallar

Egenskaper 60mm 75mm 100mm 125mm 150mm
Panelens kvardmetervik [kg/m2] 15,05kg 16,85kg 19,85kg 22,85kg 25,8kg
U-Värde (W/m2K) 0.66 0.54 0.41 0.33 0.28
Brandklass B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
Brandtid EI45 EI45 EI120
Profiler Vägelement Takelement
PWS-W 60
PWD-W 60
PWS-W 75
PWD-W 75
PWS-W 100
PWD-W 100
PWS-W 125
PWD-W 125
PWS-W 150
PWD-W 150